Przeźroczystość 90% WARIANT 1

Przeźroczystość 90% WARIANT 2

 

Przeźroczystość 85%

Przeźroczystość 60%